مشتری گرامی با سپاس از حسن انتخاب شما در خرید محصولات دلمونتی این پرسشنامه به منظور ارزیابی رضایت شما استفاده کننده از محصولات این شرکت می باشد لطفا نسبت به تکمیل فرم ذیل برای افزایش کیفیت خدمات ما را یاری فرمایید .